Čiscenju divlje deponije na parceli u ulici 26 Septembar

Danas su radnici JP Put Krupanj sa mehanizacijom pristupili čiscenju divlje deponije na parceli u ulici 26 Septembar. Kako bi nas grad bio uredjeniji i čistiji, molimo sve građane da kabasti i građevinski otpad ukoliko nisu u mogućnosti da odvezu na divlju deponiju Stolice, isti odlažu u danima za to predviđenim. Jednom mesecno vršićemo prevoz kabastog otpada a sam dan bice ranije javno objavljen u sredstvima informisanja i na sajtu preduzeća.

Proverite takođe

Javna nabavka kamenog agregata

Javni pozivNaziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJAdresa: 26.SEPTEMBAR BR. …