O nama

OSNOVNI PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU:

Poslovno ime: Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem i putevima „Put“,Кrupanj
Sedište: Кrupanj, ul. 26. Septembar br.2
Pretežna delatnost: 4211 – izgradnja puteva i autoputeva
Matični broj:171212966
PIB:101395949
JBКJS: 61838
Osnivač: Skupština Opština Кrupanj
Nadležni organ: Opština Кrupanj-budžet

Javno preduzeće „PUT“ Кrupanj osnovano je 29. 05. 1998.godine, a 30.06.1998.godine upisano u sudski registar Privrednog suda u Valjevu,uložak broj 1-15645-00. Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju od 01.03.2000.godine, izvršeno je usaglašavanje šifara delatnosti po do tada važećim propisima, a 19. 03. 2005.godine na osnovu Zakona o privrednim društvima izvršeno je prevođenje u Agenciji za privredne registre. Osnivač preduzeća je SO Кrupanj sa učešćem kapitala od 100%.Preduzeće je do 2017. godine poslovalo kao indirektni korisnik, a od tada je svrstano u ostale korisnike budžeta.

Proverite takođe

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA JP “PUT”

U SLUŽBI ZAJEDNIČKIH POSLOVA obavljaju se poslovi: rukovođenja i organizovanja rada i poslovanja preduzećaplana i …