SLUŽBA ODRŽAVANJA I IZGRADNJE PUTEVA

U SLUŽBI ODRŽAVANJA I IZGRADNJE PUTEVA obavljaju se sledeći poslovi:

 • Popravka i održavanje motornih vozila, građevinske mehanizacije, mašina, alata, opreme i uređaja, delova i sl., kao što su poslovi automehaničara, autoelektričara, mašinbravara, bravara, varioca, metaloglodača, metalostrugara i dr.
 • Izrađuju i obrađuju razne predmete i delove i iste farbaju, vrši izrada, popravka i održavanje elektro instalacija za potrebe preduzeća, a obavljaju se i drugi poslovi, izgradnja, rekonstrukcija, proširenje, popravka i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva o objekata na istim (po potrebi poljskih i šumskih puteva), ulica, trotoara, pešačkih staza i trgova,
 • PPZ i zaštita na radu.Zaposleni u ovoj Službi po potrebi obavljaju i druge poslove u preduzeću (rade na građevinskim mašinama, voze motorna vozila i sl.)

PROGRAM REDOVNOG I ZIMSKOG ODRŽAVANjA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINI KRUPANJ

Na osnovu Opštinske Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Krupanj, a u skladu sa tehničkim i drugim mogućnostima JP ”Put” preuzima na sebe obavezu održavanja većeg dela putnih pravaca navedenih u gore pomenutoj opštinskoj Odluci. Prilikom odabira putnih pravaca odlučivalo je više parametara i to: održavanje asfaltnih puteva i puteva gde saobraća javni prevoz, kao i kružno povezivanje putnih pravaca prilikom prolaska mehanizacije radi povećanja efikasnosti.
Pod održavanjem puteva kao i ulica u varošici Krupanj podrazumeva se čišćenje snega mašinskim putem (kamioni sa raonikom,traktori i građevinske mašine), izvlačenje rizle i šljake na pojedine lokalitete (po nalogu službe opštinske inspekcije), kao i ručno i mašinsko skidanje snega i leda na trotoarima i odvoz istog.

Služba zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva JP ”PUT” poseduje sledeća vozila i mašine:

 • Kamioni FAP 1414 kiperi  2 kom.
 • Traktor ”Belarus” 95          1 kom.
 • Kombinovana masina skip 1 kom
 • Greder                                 1 kom
 • Utovarivač ULT 160 CK    1 kom.

Kadrovsku strukturu službe održavanja čine: šef službe, 5 vozača, 1 vozača traktora, 4 rukovaoca građevinskim mašinama, 4 fizička  radnika.
Rad se odvija uglavnom u jednoj smene od 8 časova ( od 07h do 15h)

U slučaju obilnih padavina uvodi se i druga I treća smena (od 15h do 23h i od 23h do 07h).
Ukoliko su padavine izrazito velike angažuju se i podizvođači, odnosno firme koje poseduju građevinsku mehanizaciju.

Podrška ovoj službi je rad mehaničarske radionice gde se vrše svi potrebni redovni i vanredni servisi na putničkim, teretnim vozilima kao i na građevinskim mašinama.

Opštinski putevi koje održava JP ”PUT” Krupanj su sledeći:

 • L1 – Krupanj-Kržava-Planina-D. Trešnjica
 • L2 –  Brštica ( Stolice ) – Cerova ( škola ) – Krasava ( škola )
 • L2a – Obradovića brdo – Kovačevića pećina
 • L3 – Brštica – Dvorska – Cikote
 • L3-a – Dvorska ( Đukanovići ) – Stupnica
 • L4 – Kostajnik ( škola-Gornja mala- Stefanovići-Biljeg )- Zajača
 • L4a – Kostajnik ( Neškovića most – Petrići- Radičevići – Biljeg ) – Zajača
 • L5 – Krupanj – Tomanj ( Golubovac- Vasiljevići-Marinkov kamen-Cer-Rujevac )
 • L6 – Krupanj – Tomanj – Bogoštica – Šljivova
 • L7 – Bogoštica ( Gorice ) – Šljivova (Laze,- Miletina – R. brdo)
 • L7a – Soko-Rožanj
 • L8 – Šljivova ( Sređica-Aćimovići) – Stave ( Panetlići –škola )
 • L8a – Stave ( Pantelića raskršće) – Bastav ( Maksimovići )
 • L9 – Banjevac (G.bara ) – Tolisavac ( Jagodnjak-raskršće škola-Pantelića  most)
 • L10 – Banjevac ( Jovanin breg) – Tolisavac ( raskršće )
 • L11 – Banjevac ( Dimitri.-kaldrma) –Tolisavac  ( B.voda-Ćatarića most )
 • L12 – Krupanj – Lipenović ( Dobri Potok-Živanovići- Plavanj ) – Brštica
 • L12a – Krupanj – Lipenović ( raskršće-Dom-Plavanj) – Cerova ( Markovići )
 • L13 – Likodra ( most Cerovica )- Cerova ( Miškovići –B. brdo) – Lipenović (Plavanj )
 • L14 – Cerova ( Poijani grm ) – Likodra ( Đulište – Čajići – crepane)
 • L14a – Crepana ( uz Mađupac ) –rudnik
 • L15 – Krasava ( Josipovići-Reljići-preko brdo ) – Dvorska ( Vukašinovići-škola)
 • L16 – Gornje Brezovice ( škola ) – Dvorska – Preko brdo
 • L17 – Bela Crkva ( Varošica-Petrići) – Likodra ( Zeljići)
 • L18 – Bela Crkva – Stave (škola)
 • L18a – Stave-granica Bastav-granica Gunajci- Pecka
 • L18b – Stave ( škola- Nikolići-Savkov grob-veza L18a) – Pecka
 • L19 – Bela Crkva – Tolisavac Vrbić
 • L20 – Bela Crkva ( Žuti put ) – Ravnaja ( Rađev kamen-Jelići) – Mojković ( škola )
 • L20a – Bela Crkva – Belotić
 • L21 – Mojković – Ravnaja
 • L22- Mojković – Ravnaja – Komirić
 • L22a – Sastanak – rudnik – Mrkonjići
 • L23 – Donje Brezovice – Zavlaka – Donja Sipulja
 • L24 – Donje Brezovice – Dvorska
 • L25 – Zavlaka – Cvetulja – Galović
 • L25a – Cvetulja – Bukor

Pored gore navedenih opštinskih puteva čisti se i određen broj nekategorisanih puteva u skladu sa potrebama.
Do pojedinih putnih pravaca se mora doći državnim putevima I i II reda što utiče ( u zavisnosti da li su isti očišćeni od nadležnih preduzeća) na vreme prolaska tih putnih pravaca.

Pod zimskim održavanjem varošice Krupanj od strane JP ”Put” podrazumeva se čišćenje ulica koje ne spadaju u državne puteve I i II reda, kao i trotoara i drugih javnih površina na određenim deonicama gde čišćenje ne obavljaju građani. Prilikom obilnih padavina usled čišćenja dolazi do stvaranja velikih gomila snega i leda na trotoarima i pored raskrsnica koje se po prestanku padavina iznose utovarom mašinama i ručno u kamione i odvoženjem.
Za predstojeću zimsku sezonu 2020/21  nabavljeni su i novi lanci za sneg za kombinovane mašine što će unaprediti sam kvalitet radova.

Proverite takođe

Služba za informacije od javnog znacaja

Odgovorno lice : Snežana LazarevićKontakt mail :jpputkrupanj@mts.rsBroj telefona: 066/8310138 Odluka-o-odredjivanju-lica-za-slobodan-pristup-informacijama-od-javnog-znacaja