JP Put priprema tampon na deonici puta u dužini od 500m za asfaltiranje

Skidanju starog asfalta, iskop kanala za odvod atmosferskih voda i nasipanje kamenim agregatom lokalnog puta L10 MZ Banjevac – MZ Tolisavac. JP Put priprema tampon na deonici puta u dužini od 500m za asfaltiranje.

Proverite takođe

JN Električne energije

Javni pozivNaziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJAdresa: 26.SEPTEMBAR BR. …