Recent Posts

ORGANIZACIONA STRUКTURA PREDUZEĆA

Javno preduzeće „Put “Кrupanj posluje kao jedinstvena celina. Aktom Direktora Javnog preduzeća uređuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija obavljanja poslova kroz organizacione jedinice i službe. Vesna Obradović – Direktor,imenovana rešenjem SO Кrupanj br.02-27/2019,od 01.11.2019.godine NADZORNI ODBOR Aleksandar Zarić – Predsednik nadzornog odboraMarijana Grujičić – Član nadzornog odbora,Biljana Mijatović – Član …

Detaljnije