ORGANIZACIONA STRUКTURA PREDUZEĆA

Javno preduzeće „Put “Кrupanj posluje kao jedinstvena celina. Aktom Direktora Javnog preduzeća uređuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija obavljanja poslova kroz organizacione jedinice i službe.

Vesna Obradović – Direktor,imenovana rešenjem SO Кrupanj br.02-27/2019,od 01.11.2019.godine

NADZORNI ODBOR

Aleksandar Zarić –Predsednik nadzornog odbora,imenovan rešenjem SO Кrupanj,br.02-27/2018,od 28.03.2018.godine
Marijana Grujičić-Član nadzornog odbora,imenovana rešenjem SO Кrupanj br.02-27/2018,od 28.03.2018.godine
Vladimir Protić- Član nadzornog odbora,imenovan rešenjem SO Кrupanj br.02-27/2018,od 28.03.2018.godine.

Proverite takođe

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA JP “PUT”

U SLUŽBI ZAJEDNIČKIH POSLOVA obavljaju se poslovi: rukovođenja i organizovanja rada i poslovanja preduzećaplana i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.