O preduzeću

Služba za informacije od javnog znacaja

Odgovorno lice : Snežana LazarevićKontakt mail :jpputkrupanj@mts.rsBroj telefona: 066/8310138 Odluka-o-odredjivanju-lica-za-slobodan-pristup-informacijama-od-javnog-znacaja

Detaljnije

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE ULIČNE RASVETE

Za potrebe ove službe preduzeće je angazovalo Ugovorom o privremenim i  povremenim poslovima elektricara za rad na visinama. Poslovi ove sluzbe odnose se na redovno odrzavanje ulične rasvete na celoj teritoriji opštine Krupanj: zamena sijalica, otklanjanje kvarova na mreži, davanje saglasnosti I potebnih uslova za izgradnju novih linija ulične rasvete, …

Detaljnije

SLUŽBA ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I ZELENILA

U SLUŽBI ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I ZELENILA obavljaju se sledeći poslovi: usluge komunalne javne higijene (čišćenje, pranje i polivanje ulica, trotoara i staza, čišćenje javnih i zelenih površina, čišćenje površina oko stambenih zgrada, pražnjenje uličnih kanti, čišćenje ulica, trotoara, mostova i slivnika od snega i leda, blata i šut, sakupljanje …

Detaljnije

SLUŽBA POGREBNIH USLUGA I ODRZAVANJA GROBLJA

POGREBNE USLUGE: uređenje i održavanje postojećeg i novog groblja (ograđivanje, izrada geodedskih dokumenata, zemljani radovi na uređenju prostora za novo groblje, izgradnja staza i grobnih mesta, određivanje i obeležavanje grobnih mesta, izrada akta za korišćenje grobnih mesta i predloga akta o visini zakupa – korišćenja, izrada akta o visini cene …

Detaljnije

SLUŽBA ODRŽAVANJA I IZGRADNJE PUTEVA

U SLUŽBI ODRŽAVANJA I IZGRADNJE PUTEVA obavljaju se sledeći poslovi: Popravka i održavanje motornih vozila, građevinske mehanizacije, mašina, alata, opreme i uređaja, delova i sl., kao što su poslovi automehaničara, autoelektričara, mašinbravara, bravara, varioca, metaloglodača, metalostrugara i dr.Izrađuju i obrađuju razne predmete i delove i iste farbaju, vrši izrada, popravka …

Detaljnije

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA JP “PUT”

U SLUŽBI ZAJEDNIČKIH POSLOVA obavljaju se poslovi: rukovođenja i organizovanja rada i poslovanja preduzećaplana i razvoja preduzeća, investicionog i tekućeg održavanja objekata, opreme, uređaja, mreže i sl.investicioni, komercijalni, finansijski, pravni, opšti i kadrovski, računovodstva, vođenja magacina, plana i analize, obezbeđenja, održavanja higijene u poslovnim prostorijama upravne zgrade, uređivanja i održavanja …

Detaljnije

Kontakt

Javno preduzece za upravljanje gradjevinskim zemljistem i putevima Put Krupanj26 Septembra broj 215314 KrupanjMaticni broj: 17212966PIB: 101395949E-mail: klikniteTelefon: 015/758-1581 015/758-1210 015/758-2393

Detaljnije

Delatnost JP “Put” Krupanj

Osnovna delatnost preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem i putevima „Put“ Кrupanj je razvoj, unapređenje i obezbeđivanje poslova vezanih za: priprema programa uređivanja i staranja o zaštiti i racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta,upravljanje, održavanje, rekonstrukcija i izgradnja opštinskih i nekategorisanih puteva, ulica i trotoara i objekata na njima na području Opštine Кrupanj,održavanje …

Detaljnije

O nama

OSNOVNI PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU: Poslovno ime: Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem i putevima „Put“,КrupanjSedište: Кrupanj, ul. 26. Septembar br.2Pretežna delatnost: 4211 – izgradnja puteva i autoputevaMatični broj:171212966PIB:101395949JBКJS: 61838Osnivač: Skupština Opština КrupanjNadležni organ: Opština Кrupanj-budžet Javno preduzeće „PUT“ Кrupanj osnovano je 29. 05. 1998.godine, a 30.06.1998.godine upisano u sudski …

Detaljnije