Ivan Djukić

Programi 2024

Plan-letnjeg-odrzavanja-opstinskih-i-nekategorisanih-puteva-za-2024.godinuDownload Program-odrzavanja-cistoce-u-gradu-za-2024.godinuDownload Program-odrzavanja-i-uredjenja-gradskog-groblja-za-2024.godinuDownload Program-poslovanja-preduzeca-za-2024.godinuDownload Program-radova-na-odrz.zelenila-za-2024.godinuDownload Projekat-za-nabavku-koriscene-gradjevinske-masine-GrejderDownload Projekat-za-nabavku-koriscenog-kamiona-kipera-sa-opremom-za-ciscenje-snegaDownload

Detaljnije

JN Električne energije

Javni pozivNaziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJAdresa: 26.SEPTEMBAR BR. 2, КRUPANJ, 15314Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupakVrsta predmeta nabavke: DobraNaziv predmeta nabavke: električna energijaGlavna CPV oznaka: 09310000Podaci o partijamaOvaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.Glavno mesto izvršenja: Teritorija opštine КrupanjКriterijum za dodelu ugovora na …

Detaljnije

Javna nabavka kamenog agregata

Javni pozivNaziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJAdresa: 26.SEPTEMBAR BR. 2, КRUPANJ, 15314Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupakVrsta predmeta nabavke: DobraNaziv predmeta nabavke: kameni agregatGlavna CPV oznaka: 14210000Podaci o partijamaOvaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.Glavno mesto izvršenja: Teritorija opštine КrupanjКriterijum za dodelu ugovora na …

Detaljnije

Javni poziv za nabavku nafte i naftnih derivata

Naziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJAdresa: 26.SEPTEMBAR BR. 2, КRUPANJ, 15314Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupakVrsta predmeta nabavke: DobraNaziv predmeta nabavke: nafta i naftni derivatiGlavna CPV oznaka: 09130000Podaci o partijamaOvaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.Glavno mesto izvršenja: Teritorija opštine КrupanjКriterijum za dodelu ugovora …

Detaljnije

Javni poziv za nabavku električne energije

Javni pozivNaziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJAdresa: 26.SEPTEMBAR BR. 2, КRUPANJ, 15314Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupakVrsta predmeta nabavke: DobraNaziv predmeta nabavke: električna energijaGlavna CPV oznaka: 09310000Podaci o partijamaOvaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.Glavno mesto izvršenja: Sva merna mesta javne rasvete na teritoriji …

Detaljnije

Oglas

Javni pozivNaziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSКIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT КRUPANJAdresa: 26.SEPTEMBAR BR. 2, КRUPANJ, 15314Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupakVrsta predmeta nabavke: DobraNaziv predmeta nabavke: naftaGlavna CPV oznaka: 09130000Podaci o partijamaOvaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.Glavno mesto izvršenja: Prodajno mesto ponuđača u mestu КrupanjКriterijum za dodelu …

Detaljnije

RETROSPEKTIVA 2022. GODINE

U protekloj 2022. godini, JP Put Krupanj sa svojim radnicima trudilo se da maksimalno bude na usluzi građanima. Na redovno odrzavanje puteva uloženo je 55,5 miliona dinara. Pojacano odrzavanje puteva zbog asfaltiranja izvršeno je na 7km puteva u 6 MZ. U svih 24 MZ trudili smo se da dođemo do …

Detaljnije

Finansijski izveštaji

Finansijski-izvestaj-IIIDownload Finansijski-izvestaj-VIDownload Finansijski-izvestaj-IXDownload Finansijski-izvestaj-XIIDownload Bilans-stanja-2022.godinaDownload Bilans-uspeha-2022.godinaDownload Napomene-uz-finansijske-izvestaje-za-2022.godinuDownload Posebni-podaci-za-redovan-fin.izverstaj-2022.godinaDownload Potvrda-o-javnom-objavljivanju-2022.godinaDownload Statisticki-izvestaj-za-2022.godinuDownload Finasijski-izvestaj-I-2023Download

Detaljnije