Javne nabavke

Javna nabavka nafte i naftnih derivata

Javni pozivNaziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA PUT KRUPANJAdresa: 26.SEPTEMBAR BR. 2, KRUPANJ, 15314Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupakVrsta predmeta nabavke: DobraNaziv predmeta nabavke: nafta i naftni derivatiGlavna CPV oznaka: 09130000Podaci o partijamaOvaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.Glavno mesto izvršenja: prodajno mestoKriterijum za dodelu ugovora …

Detaljnije