Blog List Layout

Finansijski izveštaji

Finansijski-izvestaj-IIIDownload Finansijski-izvestaj-VIDownload Finansijski-izvestaj-IXDownload Finansijski-izvestaj-XIIDownload Bilans-stanja-2022.godinaDownload Bilans-uspeha-2022.godinaDownload Napomene-uz-finansijske-izvestaje-za-2022.godinuDownload Posebni-podaci-za-redovan-fin.izverstaj-2022.godinaDownload Potvrda-o-javnom-objavljivanju-2022.godinaDownload Statisticki-izvestaj-za-2022.godinuDownload Finasijski-izvestaj-I-2023Download

Detaljnije

Radovi na pripremi tampona za asfaltiranje na lokalnom putu L1 u MZ Kržava.

Danas je rukovodstvo JP Put zajedno sa zamenicom predsednika opštine Krupanj Vesnom Marjanović obišlo radove na pripremi tampona za asfaltiranje na lokalnom putu L1 u MZ Kržava. Planirano je da se asfaltira deonica u dužini od 700m. Takođe, obišli smo i lokalni put L18 u MZ Stave, gde su prethodne …

Detaljnije

Priprema tampona i asfaltiranje u opštini Krupanj

U prethodnih mesec dana na teritoriji opštine Krupanj JP Put je pripremilo tampon na pet lokalnih puteva i u ulicama u samoj varošici:-Lokalni put L2 u MZ Krasava – 580m-Lokalni put L8 ( zaseok Aćimovići ) – 600m-Lokalni put L10 MZ Banjevac – 600m-Lokalni put L8 , MZ Stave – …

Detaljnije